Цени

Цени

Тип апартамент Апартамент Етаж Квадр. м. 9 месеца Euro 12 месеца Eurо Забележка
еднопространствен Ателие 0 0 29.50 …. Rent
еднопространствен Aпартамент 1 0 38.20 …. …. Rent
еднопространствен Апартамент 2 0 37.50 …. …. Rent
еднопространствен Апартамент 3 0 35.60 …. Rent
двустаен Апартамент 4 1 51.50 Rent
еднопространствен Апартамент 5 1 43.10 …… ……… Rent
еднопространствен Апартамент 6 1 41.10 …. …. Rent
двустаен Апартамент 7 1 51.76 ….. …… Rent
двустаен Апартамент 8 2 51.50 …. Rent
eднопространствен Апартамент 9 2 43.10 …… …….. Rent
eднопространствен Апартамент 10 2 41.10 …. …. Rent
двустаен Апартамент 11 2 51.76 …. …. Free
мансарден двустаен Апартамент 12 3 77.70 …. …. Rent
мансарден двустаен Апартамент 13 3 74.60 ….. …. Rent